Pobyt współfinansowany z NFZ

 

 1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego pobierz;
 2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego pobierz;
 3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie pobierz;
 4. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (oparta na skali Barthel) pobierz;
 5. Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Glasgow pobierz;
 6. Oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pobyt z Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym pobierz;
 7. Załącznik 7a (dotyczy pacjentów wymagających leczenia żywieniowego) pobierz;
 8. Załącznik 7c (dotyczy pacjentów wymagających leczenia żywieniowego) pobierz;
 9. Zgoda na ponoszenie odpłatności przez świadczeniobiorce pobierz;
 10. Zgoda na ponoszenie odpłatności przez opiekuna pacjenta pobierz;
 11. Zalecenia lekarskie pobierz;
 12. Klauzula informacyjna pobierz;