Świadczenia Medyczne:

 Kompleksowa opieka lekarska z zapewnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dostępem do niezbędnych badań diagnostycznych

  • Całodobowa opieka pielęgniarska obejmująca w szczególności profilaktykę przeciwodleżynową i leczenie odleżyn, pielęgnację gastrostomii, jejunostomii, tracheotomii itp.
  • Całodobowe świadczenia opiekunów medycznych: pomoc przy wykonywaniu czynności życia codziennego np. higiena osobista, przyjmowanie posiłków
  • Rehabilitacja: indywidualny plan usprawniania leczniczego dla każdego pacjenta, opracowany przez lekarza specjalistę z zakresu rehabilitacji
  • Terapia zajęciowa: trening samoobsługi, biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia, silwoterapia
  • Psycholog: terapia indywidualna i grupowa, interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, elementy stymulacji polisensorycznej dla pacjentów w stanach wegetatywnych metodą psychologii procesu
  • Logopeda: diagnostyka i terapia logopedyczna
  • Dietetyk: wywiad żywieniowy i dobór diety
  • Leczenie żywieniowe: ocena stanu odżywienia w oparciu o pomiary antropometryczne i wskaźniki biochemiczne, żywienie enteralne preparatami przemysłowymi zgodnie z  kalorymetrią pośrednią, zapotrzebowaniem energetycznym i zaleceniami lekarskimi przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, nadzór metaboliczny nad przebiegiem terapii i ocena skuteczności EN
  • Edukacja pacjentów i opiekunów w zakresie podstawowej pielęgnacji, rehabilitacji, technik przemieszczania pacjenta, psychoprofilaktyki, doboru diety i sposobu odżywiania