Pobyt współfinansowany z NFZ:

            Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym może być współfinansowany z NFZ (odpłatność pacjenta wynosi wówczas 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej).

      Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne, natomiast nie ponosi kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. Nr 12, poz. 731).

Ubiegający się o pobyt w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym zobowiązują się dostarczyć:

 • Dokument potwierdzający tożsamość;
 • Dokument potwierdzający wysokość dochodu;
 • Dokumentację z dotychczasowego leczenia;
 • Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego;
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego;
 • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie;
 • Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (oparta na skali Barthel);
 • Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Glasgow;
 • Oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pobyt z Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym;
 • Załącznik 7a (dotyczy pacjentów wymagających leczenia żywieniowego);
 • Załącznik 7c (dotyczy pacjentów wymagających leczenia żywieniowego);
 • Zgoda na ponoszenie odpłatności przez świadczeniobiorce;
 • Zgoda na ponoszenie odpłatności przez opiekuna pacjenta;
 • Zalecenia lekarskie;

 

Wszystkie potrzebne dokumenty są do pobrania w zakładce inne -> dokumenty do pobrania.

Osoby zainteresowane złożeniem dokumentów powinny zgłosić się osobiście do sekretariatu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rawiczu

ul. Gen. Grota- Roweckiego 6.

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem

od pon.-pt. w godz.08:00-14:30

pod numerem tel. +48 65 546 24 13 wew. 308 lub +48 65 545 20 50.